GARANCIA KVALITY

Garancia vrátenia tovaru do 20 -tich dní

Našim cieľom je spokojný zákazník. Ako dôkaz Vám prinášame jednu z najväčších výhod nášho internetového obchodu Dulcia natural.Všetky výrobky, ktoré naša firma vyrába a predáva cez svoj internetový obchod www.dulcia.sk sú vysokej kvality a na trh sú uvádzané po dôkladnej analýze skúsenosti zákazníkov. Veríme, že i Vy budete maximálne spokojní. V prípade vašej nespokojnosti môžete tovar vrátiť a to originálne zabalený do 20-tich dní od vystavenia objednávky.

Tovar, s ktorým nie ste spokojný pošlite na adresu :

DULCIA natural s.r.o..,
Skalická cesta 9/A, 
Bratislava 831 02

Tovar prosím neposielajte na dobierku, zásielky na dobierku nebudú prevzaté. Berte prosím na vedomie, že doprava späť sa neprepláca. Vyhrazujeme si právo rozhodnutia, vrátiť peniaze, pokiaľ pôjde o vrátenie tovaru nad zákonom stanovenú povinnosť, pričom sa budeme maximálne snažiť Vám vyjsť v ústrety.

Peniaze za vrátený tovar budú odoslané na Váš účet do 6-tich dní od prijatia tovaru.

Záruka a reklamácia

Vieme, že je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Reklamácie sú skôr výnimočné, ale ako vo Vašom tak aj v našom záujme je vyriešiť všetky reklamácie čo najrýchlejšie, určite budú vyriešené do niekoľkých dní.
Pri každom výrobku je uvedená doba spotreby ako aj spôsob skladovania a používania výrobku. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nesprávnym skladovaním, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Reklamovaná zásielka zaslaná poštou

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu: DULCIA natural s.r.o., Skalická cesta 9/A, 831 02 Bratislava
Do zásielky priložte kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (číslo objednávky). 
Ďalej do zásielky vložte formulár pre reklamáciu tovaru.

Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Vašu reklamáciu vybavíme bez odkladu a o jej priebehu Vás informujeme.

Záruka vrátenia peňazí

Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Ak spotrebiteľ prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, si je spotrebiteľ vedomí, že predávajúci je oprávnený si vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Bližšie informácie nájdete v obchodných podmienkach.