Kyselina citrónová

Citric Acid

V pleťových krémoch a rôznych hydratačných produktoch pomáha brániť zažltnutiu prípravku. Používa sa  na úpravu pH, taktiež plní funkciu antioxidačného činidla.
Ako antioxidant obmedzuje proces oxidácie v zmesiach, čím napomáha zachovávať pôvodné fyzikálne a chemické vlastnosti kozmetických výrobkov. Ako chelatačné činidlo viaže kovové ióny a destabilizuje mikroorganizmy, čím zvyšuje konzervačnú účinnosť. 

Nachádza sa v produktoch: